Appar, hemsidor och digitala verktyg

Listorna är under (ständig) uppbyggnad.

Verktyg i klassrummet

Om digitala verktyg

Språkutvecklande arbetsätt

Andraspråksinlärning och flerspråkighet i klassrummet

Chromebook, tillägg till Google Chrome

  • Mercury Reader – Gör testen tillgänglig genom att ta bort reklam och annat som kan störa uppmärksamheten. Om man markerar texten kan den läsas upp av talsyntes.
  • Google Dictionary – Uppslagsbok på flera språk
  • Stava Rex – Stavningsprogram till Google Dokument. Har även röstinmatning.
  • Spell Right – Stavningsprogram för engelska som andraspråk.

Bildstöd

Appar, Ipad

Tal till text

Text till tal

Översättning

Ta anteckningar

Skriva med stöd av ljud

Berätta på annat sätt

Tid, planering och organisation

  • App: Fun Time Timer
  • App: Visual Timer
  • App: Timstock

Känslor

Fonologisk träning/språklig medvetenhet

Matematisk förmåga/stöd

Digital kompetens

Lära sig klockan