Jag citerar…

…min kloka 11-åriga son:

Jag vill bli behandlad som en vanlig person med ADHD och autism, inte som en vanlig person utan ADHD och autism

Jag tror baske mig att han satte fingret på hela grejen med bemötande. Och ja, han har sagt ok till att jag skriver det här.

Jag citerar…

…den lille man som är den klokaste och den tokigaste jag känner: Min son. Idag är det världsautismdagen och han firar det med kommentaren:

Det firar jag ju varje dag

Han är stolt över sin autism, även om mötet mellan honom och omvärlden ibland blir lite trasslig. I den bästa av världar skulle alla känna sig stolta, oavsett funktionsuppsättning. Nu är det inte så, men vi får ju fortsätta att sträva mot det.

Jag citerar…

… min lärare i filosofi på gymnasiet som gav mig min första lektion i källkritik. Detta i en tid då man inte pratade om källors värde i skolan, utan snällt läste vad som stod i läroboken:

Om något verkar vara för bra för att vara sant, är det sannolikt inte heller sant.

Jag citerar…

…min kloke son som funderade över familjens hjärnor:

Mamma, M:s(maken) hjärna är full av fotboll. Din hjärna är full av blommor och alldeles för mycket känslor. Min hjärna är full av regnbågens färger och har mest idéer i hela världen.

Spot on! Vem sa att personer inom autismspektrat saknar empatisk förmåga? Dumheter! Den kan bara ta sig lite oväntade uttryck, leda till misstolkningar och kan vara svår att verbalisera.

Jag citerar…

… Claes Nilholm i en roast av Jan Björklunds utbildningspolitik:

Om det inte är bra för eleverna är det inte inkludering.

En text Nilholm skrev på sin blogg för ett drygt år sedan om Jan björklunds skopolitik och aktualiseras åter i samband med Björklunds avgångsbesked: https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/jan-bjorklund-och-inkluderingen-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fweb%2Fclaes-nilholms-blogg%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR1dhFgmFhJiYIv51klXhSeQ1dK_ODGLM1EjsFIckKHiIBWL-NP4PvFwPj8

Jag citerar…

…Ross W Greene:

När är det troligast att ett störande beteende uppstår? När kraven på ett barn överstiger dess förmåga att reagera adekvat.

(Ross W Greene, Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt,s.30)

Jag citerar…

… lite olika kloka personer. Inlägg måste ju inte alltid vara långa. Här har jag tänkt att återge vad andra sagt i korta citat. Ibland är det något som är kul och fint. Ibland är det något att fundera över, kanske något kontroversiellt som kan skapa diskussion.

Jag börjar med min vise son som för ett par år sedan reflekterade över hur det är att ha ADHD:

”ADHD är farligt. Man vet aldrig vad man kommer att göra.”