Läslistan

Vissa texter fastnar i medvetandet mer än andra, ni vet känslan av att ha lärt sig något eller av att ha känt något extra. Sidan är under (ständig) uppbyggnad. Det här har betytt mycket för mig genom åren:

Om bemötande

 • Bo Hejlskov Elvén – Problemskapende beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
 • Bo Hejlskov ElvénProblembeteende i skolan
 • Ross W Greene – Explosiva barn
 • Ross W Greene –Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Övergripande om pedagogik och specialpedagogik

 • Ann Ahlberg – Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik, att bygga broar
 • Ulrika AspefloFör alla i skolan
 • Carol S. Dweck – Mindset, du blir vad du tänker
 • Stefan Herz Konstruktivt ledaskap i klassrummet och på skolan
 • Claes Nilholm – Perspektiv på specialpedagogik
 • Claes Nilholm – Barn och elever i svårigheter, en pedagogisk utmaning

Om NPF

 • Ulrika Aspeflo, Gunilla GerlandBarn som väcker funderingar
 • Martin L. Kutcher Barn med överlappande diagnoser, ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera
 • Tony Atwood – Om Asperger syndrom, vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar
 • Martin L. KutcherADHD, att leva utan bromsar

Om känslor och verktyg för att hantera dessa

 • Birgitta Andersson – Sociala berättelser och seriesamtal
 • Anne Vibeke Fleischer –Sett med ett barns ögon, att förstå sig själv och andra

Verktyg för kartläggning och observation

 • Kari Dunn Buron – 5:a kan få mig att tappa kontrollen
 • Lena W Henrikson, Anna Sjölund Skolkompassen och Förskolekompassen

Läs- och skriv

 • Britta Ericsson(red.) –Utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • Ingvar Martin En liten bok om dyslexi

Om och för föräldrar

 • Lars H Gustavsson – Växa inte lyda
 • Lennart Lindqvist – Utsatta föräldrar. Om föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Andrew Solomon – Far from the Tree, Parents, Children and the Search for Identity
 • Russell A. BarkleyADHD-guiden för föäldrar

Självbiografier och biografier

 • Gunilla Gerland – En riktig människa
 • Pelle Sandstrak – Mr Tourette och jag
 • Lina Liman – Konsten att fejka arabiska
 • Olof Wretling – Fem vintrar och en sommar. Diagnoserna i mitt liv

Skönlitteratur

 • Mark HaddonThe Curious Incident of the dog in the Night Time
 • Torey Hayden – Flertalet böcker i ämnet
 • Ken KeseyGökboet
 • Lina LimanKonsten att fejka arabiska
 • Jodie PicoultJacobs värld

Böcker för barn och ungdom

 • Jessica Stigsdotter Axberg – Jippie! Jag har ADHD Ett flertal böcker finns i serien

Bloggar jag följer