Om

 

Att jobba som specialpedagog betyder för mig att hela tiden gå utanför boxen och försöka se det som händer från olika nivåer i verksamheten. Här är mitt forum för de tankar och funderingar min vardag på arbetsplatsen väcker.Jag utgår från det som kommer från mina kollegor i handledningssituationer, i fikarummet, vid snabba korridorssamtal och närhelst kloka tankar dyker upp.

Jag är även förälder till en kille som många specialpedagoger kliat sig i huvudet över och han är sannolikt den jag lärt mig mest av. Mina tankar runt ett sådant föräldraskap i relation till mina arbetsuppgifter blir då oundvikliga. Det får bli personligt, men inte privat här, och alltid med tillåtelse av min pojk när han figurerar. Min förhoppning är att det jag skriver ska leda till kollegial diskussion och reflektion samt att väcka lite nya tankar hos någon.

Åsikter, tankar och tolkningar är mina egna, om inget annat anges. Jag tror inte på objektivitet i skrift. Det egna ställningstagandet lyser igenom i urval, formuleringar och språkval. Då är det lika bra att vara öppen med sin subjektivitet.

Bilderna på blommor är där bara för att jag gillar dem och jag tackar Pixabay för lånet!