Jag citerar…

…Ross W Greene:

När är det troligast att ett störande beteende uppstår? När kraven på ett barn överstiger dess förmåga att reagera adekvat.

(Ross W Greene, Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt,s.30)