Jag citerar…

… lite olika kloka personer. Inlägg måste ju inte alltid vara långa. Här har jag tänkt att återge vad andra sagt i korta citat. Ibland är det något som är kul och fint. Ibland är det något att fundera över, kanske något kontroversiellt som kan skapa diskussion.

Jag börjar med min vise son som för ett par år sedan reflekterade över hur det är att ha ADHD:

”ADHD är farligt. Man vet aldrig vad man kommer att göra.”