Ett exempel på hur man kan hjälpa elever att behålla självkontrollen med bildstöd

Det finns alltid några elever på varje skola som behöver ha ett ställe att andas på. En del av dem som behöver det på vår skola kommer till mig.

När man är i ett kaosläge, oavsett om det yttrar sig som ett utbrott eller i en låsning, kan det vara svårt att verbalisera sina behov utan att göra det hela värre. Därför har jag satt upp följande bilder på väggen precis innanför min dörr:

De elver som kommer är i blandade åldrar, därav olika utforming på korten. När eleven kommer, och det brinner i kropp och knopp, behöver de bara peka på den bild de tycker stämmer med hur de vill ha det. Då vet jag hur jag ska bemöta dem så att jag inte gör saker värre. Eleverna som använder detta system är förberedda på att de kan använda dessa lappar. Det är ju en förutsättning för att de ska fungera. Det man inte vet om, kan man inte göra.

Stödstrukturer, är inte det bara för små barn?

Vid flera tillfällen har jag stött på pedagoger som tycker att det är knepigt att använda stödstrukturer för äldre elever. Det finns en rädsla för att det ska upplevas som barnsligt av eleverna, speciellt om man lägger till bilder. Min erfarenhet är precis den motsatta. Stödstrukturer är nödvändigt för elever som har t.ex. nedsatt arbetsminne eller andra kognitiva svårigheter och de stärker övriga elevers lärande. Dessutom har jag som pedagog funnit en styrka i att hela tiden ha något konkret att föra tillbaka arbetet till när tanken börjar sväva iväg. Arbetsprocessen tydliggörs för alla. Win-win!

Allt beror ju på hur man genomför något, att den anpassas efter mottagaren, och det är viktigt att gå in ett sådant här arbetssätt med en övertygelse om att det är bra. Stödstrukturer är även en del av ett språkutvecklande arbetssätt, något som inte på något vis är koppalt till eleverna ålder.

Ibland kan det vara bra att göra två stödstrukturer så att eleverna sedan kan välja den som passar dem bäst. På så sätt blir den som behöver det där lilla extra inte så utpekad och vi verkar redan i planeringen av våra uppgifter för ett inkluderande klassrum.

Här har ni fina exempel på hur man arbetar på en gymnasieskola med stödstrukturer i hela klasserna, dvs som en del i arbetet med ledning och stimulans: